Conducting a Polling Station Accessibility Audit in Armenia

Updated: August 2020

In August 2020, the International Foundation for Electoral Systems (IFES) Armenia, "Agate" Rights Defence Center for Women with Disabilities NGO and Republic of Armenia Central Electoral Commission collaborated to survey the polling stations in Armenia for accessibility. The survey is implemented within the framework of the "Accessibility and Political Inclusion" project, which is supported by the United States Agency for International Development (USAID). The dialogue is in Armenian with English subtitles. 

 

Description in Armenian:

ՀՀ բոլոր ընտրական տեղամասերի մատչելիության մշտադիտարկումն իրականացվում է «Մատչելիություն և քաղաքական ներառում» ծրագրի շրջանակներում, որը հանդիսանում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի (USAID) կողմից ֆինանսավորվող ՍԵՊՊԱ («Ընտրական գործընթացների և քաղաքական հաշվետվողականության ամրապնդում Հայաստանում») ծրագրի բաղադրիչ և իրականացնում է ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ-ի (Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն, IFES) հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից՝ «Ագաթ›› ՀԿ-ի և ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համագործակցությամբ: _______